Lokale lastenverlichting bereikt door VVD

Op het aanslagbiljet van elk Aalsmeers huishouden kon je het niet missen: Eenmalige teruggaaf rioolheffing €65,-

VVD-raadslid Dirk van der Zwaag, woordvoerder financiën, daarover “Het staat er een beetje ongelukkig, maar dit is inderdaad de lang verwachte lokale lastenverlichting waar de VVD al enkele jaren op aandringt”.

“Het is een beetje technisch verhaal waarom dit het beste via de rioolheffing terug kan naar de inwoners van Aalsmeer, maar het belangrijkste is dat het nu eindelijk een feit is. Wat ik dan weer niet begrijp is dat het college deze heugelijke boodschap niet even netjes uitlegt in de lokale krant of via de website. Zo is het toch voor een aantal mensen een onbegrijpelijke korting” aldus Dirk van der Zwaag.

“Sinds ik voor de VVD in de gemeenteraad zit, heb ik het college voorgehouden om behoedzaam met de lokale financiën om te gaan en als er een overschot zou zijn, dit terug te laten vloeien naar onze inwoners via het verlagen van de lokale lasten. Ik kan mij nog herinneren dat ik 2 jaar geleden in de raadszaal stond met een briefje van €15. Dat was namelijk het bedrag wat ik berekend had dat terug kon naar elke inwoner”. “Destijds lukte het niet om het college zover te krijgen dat zij het daadwerkelijk terug zouden geven.” vervolgt van der Zwaag, “maar sinds het VVD-initiatief vorig jaar van de invoering van de precariobelasting, die belasting heft over de kabels in de grond van onder andere de telecombedrijven, is de gemeentekas eigenlijk tot aan de rand gevuld”.

Gelukkig heeft het college nu wel geluisterd en heeft het €65,- per woning teruggegeven. “Wat mij betreft is dit in het geheel niet eenmalig. Onze financiële positie laat het toe dat wij dit in ieder geval de komende jaren blijven volhouden. Ik zal er bij elke begrotingsbehandeling voor blijven strijden dat het college dit teveel aan geld teruggeeft.” aldus een toch wel tevreden Dirk van der Zwaag.