Plan afvalbeleid naar de prullenbak

“We halen het plan afvalbeleid er vanavond af”, zo informeerde fractievoorzitter Van Willigen namens de coalitiepartijen CDA en AB de partijen VVD en PACT. Fractievoorzitter Fransen (PACT) was niet te spreken over deze zet. Hij vond dat daarmee de democratie onrecht werd aangedaan, omdat de partijen VVD en PACT dan niets meer voor het zeggen zouden hebben gezien de 12-10 raadsverhouding.

Afgelopen donderdag stond in de raadsvergadering het nieuwe afvalbeleid op de agenda. Twee maanden lang is aan dit onderwerp hard gewerkt. Achter de schermen is toenadering gezocht en de oppositie van VVD en PACT heeft met ondersteuning een amendement gemaakt dat kansen voor een tussenweg naar de toekomst opende. Maar CDA en AB wilden het niet. Vermoedelijk vanwege onenigheid in de eigen gelederen. Het vermoeden werd bevestigd toen CDA en AB aangaven dat het deze collegeperiode in het geheel niet meer besproken hoeft te worden.

Fractievoorzitter Van Rijn (VVD): “Een gemeenteraad moet besluiten nemen, soms ook met 12-10. We moeten af van dat beeld. Je kunt niet na twee maanden werken en overleg hierover geen besluit nemen. Ondenkbaar en onbegrijpelijk.” Op de vraag van Van Rijn of het van de agenda afhalen van een mislukt plan afvalbeleid ook gevolgen had voor de wethouders Verburg (CDA) en Kluis (AB) bleef het oorverdovend stil. Zowel VVD Aalsmeer als PACT beraden zich nog over mogelijke vervolgmaatregelen zoals een motie.

VVD-woordvoerder Teun Treur vult aan. “VVD is voor het beter scheiden van afval en een goed voorstel daarvoor zullen wij van harte ondersteunen. Maar dit voorstel kende velen haken en ogen. Zoals het feit dat het restafval niet meer aan huis zou worden opgehaald, maar dat je er 300 meter voor moet lopen om het weg te gooien. Vervolgens moet je voor iedere inworp van restafval betalen. Dit systeem leidt tot heel veel problemen in andere gemeenten. Je ziet het zwerfaval daar toenemen. Ook zouden er 100 extra inworppunten moeten komen in een gemeente die nu al weinig ruimte heeft voor parkeren, buitenspelen en honden uitlaten. En die inworppunten brachten een investering van bijna een miljoen met zich mee.”  

Fractievoorzitter Fransen (PACT) gaf aan dat het wel goed is dat het plan terug naar te de tekentafel moet, maar de manier waarop dit is gegaan verdient geen schoonheidsprijs voor het gemeentebestuur. “Dat doen we niet goed.”