Excuses van B&W aan gemeenteraad over ‘slordigheidje’

Jop Kluis, woordvoerder namens het college, wist het zeker. Dit is een slordigheidje. Woordvoerders van de coalitiepartijen CDA en AB verklaarden ook “van niets te weten”. Afgelopen donderdag werd er, bij uitzondering, geciteerd uit een geheim stuk. Robert van Rijn van de VVD en Ronald Fransen van PACT hadden hier toestemming voor gekregen van burgemeester Nobel. Een geheime bijlage behorende bij het onderwerp “De Tuinen” bevatte kennelijk een explosieve zinsnede.

Robert van Rijn over dit voorval: "Na een moeilijke periode met veel spanningen en misverstanden tussen coalitie en oppositie, is er veel energie gestoken in het verbeteren van de onderlinge relatie en het begrijpen van elkaars rol.” Ronald Fransen vulde aan: “We hadden juist met elkaar afgesproken dat we in de raadszaal met elkaar het debat zouden aangaan op onderwerpen en niet via achterkamertjes Aalsmeer besturen".

In de geheime bijlage trof men de zin aan die luidde: ‘sondering door Ad Verburg bij collegepartijen (in feite al gebeurd)”. Dat riekt naar vervallen in de oude fout, even overleggen met de collegepartijen en het voorstel erdoor drukken.

Job Kluis kwam excuses aanbieden voor deze "uiterst onhandige formulering van Ad Verburg", met de bewuste zin zou slechts bedoeld worden dat “Ad Verburg het met zijn collega's in het college zou bespreken”.

Robert van Rijn na afloop, "ik ben blij dat deze onhandige fout van het college in deze door de gemeente ondertekende overeenkomst blijkbaar op een “slordigheidje” berust. Een lange periode van werken aan de onderlinge verhoudingen zouden anders volkomen voor niets zijn geweest". Ik accepteer deze excuses en we gaan weer door. Evenzo gold dit voor PACT-fractievoorzitter Fransen.