VVD voorstel verdere lastenverlaging geen meerderheid in Gemeenteraad

Dinsdag 23 mei stond in de raadsvergadering de behandeling van de gemeentelijke financiële resultaten over 2016 centraal. Ook dit jaar was het resultaat weer positief, een overschot van maar liefst 4 miljoen. Daar is VVD Aalsmeer uiteraard tevreden over. Beter dit dan een tekort. Wel vindt zij dat als er jaarlijks geld over is, dit geld ten gunste moet komen van de inwoners en ondernemers van Aalsmeer in de vorm van lastenverlichting. Woordvoerder Dirk van der Zwaag diende daarom een motie in.

“Als wij jaar op jaar gelden overhouden, dan hebben we in principe te veel geld bij inwoners en ondernemers aan belastingen geïnd”, aldus de heer Van der Zwaag. Daarom hebben wij in onze motie het college opgeroepen om met voorstellen tot verdere lastenverlaging te komen.

Helaas kreeg de motie niet voldoende steun in de Gemeenteraad en werd verworpen. Vooral het “nee” van het CDA was hierin voor VVD Aalsmeer verrassend. “ Van een partij die in haar folder beweert lastenverlichting voor Aalsmeer te realiseren, hadden wij een andere reactie verwacht. Klaarblijkelijk staat er in de folder van het CDA een drukfout”, aldus de heer Van der Zwaag.

Fractievoorzitter Van Rijn vult aan “ VVD Aalsmeer heeft zich afgelopen jaren sterk gemaakt voor lastenverlichting. En met succes. VVD Aalsmeer attendeerde het college op de mogelijkheid om precario te heffen. Inmiddels komen die opbrengsten binnen hetgeen ook tot lastenverlichting heeft geleid. Wij zullen ons in blijven zetten voor lagere lasten voor inwoners en ondernemers”, aldus Van Rijn.