VVD vraagt aanpak verkeerssituatie Nieuw Oosteinde

VVD Aalsmeer heeft signalen ontvangen dat de kruising op de Machineweg ter hoogte van de Catharina Amalialaan welke overgaat in de Middenweg (de ontsluitingslocatie van Aalsmeer - Nieuw Oosteinde) gevaarlijke verkeerssituaties kent. Reden genoeg dat VVD Aalsmeer op meerdere momenten de plaatselijke situatie heeft aanschouwd. Het is een dagelijks een druk verkeerspunt en de veiligheid van verkeersdeelnemers staat onder druk.

Om die reden heeft fractievoorzitter Robert van Rijn vragen aan de wethouder gesteld
op de commissievergadering van 15 juni. Van Rijn wilde met name weten of de
situatie bekend was en of en op welke termijn de verkeerssituatie aangepakt zou
worden.

Wethouder Van Duijn (CDA) gaf in antwoord op deze vragen aan dat hij de
plaatselijke situatie in Nieuw Oosteinde herkende als geen optimale verkeerssituatie.
Op de vraag tot welke oplossingen hij voornemens was gaf hij aan dat dit pas op lange
termijn kan in verband met de reconstructie van de gehele verkeerssituatie ter hoogte
van de Machineweg. Dit zou pas na 2019 in gang worden gezet.

Van Rijn (VVD) verzocht nogmaals om deze gevaarlijke verkeerssituatie eerder dan
na 2019 aan te pakken. De wethouder heeft toegezegd kleine en tijdelijke oplossingen
ter hoogte van de kruising te onderzoeken.

VVD Aalsmeer is voorlopig content, omdat er aandacht is voor de verkeersveiligheid
op de Machineweg ter hoogte van de Catharina Amalialaan welke overgaat in de
Middenweg (de ontsluitingslocatie van Aalsmeer - Nieuw Oosteinde).