Lentenota 2017 Politieke beschouwingen

Bijdrage VVD Aalsmeer Lentenota 2017

Geachte voorzitter,

We gaan het laatste collegejaar in. Met moderne geluids- en videoapparatuur in deze
vernieuwde raadzaal was een ondersteunend lied van Mieke Telkamp we mogelijk geweest
met haar hit “Waarheen leidt de weg”.

Aalsmeer heeft met meer dan 2.500 ondernemers en een ondernemersdichtheid van 75
bedrijven per vierkante kilometer goud in handen. Een treffende openingszin van een
minimaal net zo belangrijk beleidsdocument als de lentenota (toon aan publiek: economische agenda 2016-2020).

Vervolgens heeft het college bijna een pagina nodig om de visie te verwoorden. Inderdaad,
veel woorden, nog te weinig daden als het om de economische agenda gaat. En dit is dan
direct ook wel een van de kritiekpunten die de VVD heeft op –op zich- een aardig duidelijke
nota (sommige zaken blijven nog immer onvoldoende smart of worden gedaan als een pm
post) met een financieel perspectief waar de VVD volgend jaar in het college zeker een impuls aan kan gaan geven. Want zeg nu eerlijk, het is hard nodig.

Naast een varende boswachter en een aantrekkelijke accountmanager is er eigenlijk
schokkend weinig gepresteerd op de economische agenda. Aalsmeer is verwaarloosd. We
hebben stil gestaan.
Het college ‘wil een goed ondernemersklimaat behouden en versterken”, zo valt even
verderop te lezen in de economische agenda. Het zit hem waarschijnlijk in het werkwoordje
‘willen’, want iedereen wil wel iets, maar hoe zet je dat nu om in daadkrachten en effecten die er toe doen?

Daar heeft dit college de gehele periode al mee geworsteld. Zo tegen het einde van de
collegeperiode wordt een samenwerking met ondernemers in een economische agenda
vervat. Maar het is verder stil. De lentenota zegt op pag. 32 dat m.b.t. economie er nog 1
beleidsaspect aandacht krijgt, het onderzoek naar de 2 de supermarkt in Kudelstaart. Gelukkig,
een VVD motie die weer raak blijkt. Ondanks een jaar lang aangehoord te hebben van de
wethouder dat uit onderzoeken bleek dat het onmogelijk was, blijkt het nu wel een haalbare kaart.

Als je de concrete acties probeert te koppelen aan resultaten rondom de economische agenda,
dan geeft het geen hoopvol perspectief. Het is duidelijk dat Aalsmeer in de regio niet
voldoende op de kaart staat. Maar concreet: hoe staat het met de OLV, verkennen van de
kansen voor aansluiting bij de logistieke Westas, metropool ‘branding’, het stimuleren van
hergebruik kantoren en bedrijfsruimte en met name de –wederom verdwenen- betere
bewegwijzering naar winkelcentra, dorp en bedrijventerreinen. En, een herijkte visie over de
bloemenhandel en werkgelegenheid in Aalsmeer i.v.m. de transitie naar meer logistiek? Wat
betekent dit voor de bloemenveiling en de werkgelegenheid in de toekomst? Prima, als het
college dat in een memo aan ons wil beantwoorden. Maar zorg ook voor een steekhoudend en overtuigend verhaal voor onze inwoners.

Wat had je nu wel concreet kunnen doen? Bijvoorbeeld wat Amstelveen wel lukt en Aalsmeer
nochtans niet: Het GreenLine-initiatief (https://www.amstelveenz.nl/nieuws/greenline-moet-meer- toeristen-naar- amstelveen-trekken.html), zo lazen wij vorige week.

“Een impuls om meer toeristen naar Amstelveen te trekken: de Greenline. De GreenLine is een hop on-hop off-bus die van het Stedelijk Museum en Station Zuid in Amsterdam via de Amstel naar Amstelveen rijdt. Toeristen kunnen uitstappen bij bijvoorbeeld de kaasmakerij Clara Maria, het Stadshart en het Amsterdamse bos.
Dat toeristen uit Amsterdam zo meer de kans om de groene omgeving van Amstelveen te ontdekken, stemt de VVD Amstelveen zeer tevreden, zo meldt de partij in een persbericht. 'Dit is een van de onderdelen van citymarketing die de VVD een warm hart toedraagt,' zegt VVD raadslid (die ik niet verder zal citeren).”

Tja, zo hadden we de samenwerking met Amstelveen niet voor ogen. Nu is het Amstelveen wel, Aalsmeer niet.

In een veranderde economie met meer online webverkopen stimuleer je de leegstand in de
Zijdstraat niet met zogenaamde solidaire reclamebelasting. Die maatregel is de VVD nog
immer een doorn in het oog. De supermarktgigant betaalt net zo veel als de kleine kruidenier.
Wanneer gaan we daar nu eens verandering in aanbrengen?

Bovenal, op dit gehele beleidsterrein. Complimenten ook aan het college, er is niets fout
gegaan maar er is ook niet veel gebeurd op dit vlak.

Qua financiën is de VVD dirk tevreden…pardon DIK tevreden.
De spaarrekening groeit voor nieuw beleid. Dat biedt hoop en perspectief voor een nieuwe
VVD-wethouder of burgemeester die deze portefeuille mag bewaken.
Wat betreft de financiën en lokale lasten.
We geven ca. 1 mln terug aan inwoners m.b.t. lokale lastenverlaging, maar we houden nog 5
mln over. Staat lokale lastenverlaging wel in verhouding? De onderbouwing horen en zien we
graag.

Wij wensen dit college meer glasvezelsnelheid ipv schilpadsnelheid als het gaat om een
gemeente die wat betreft digitale dienstverlening met zijn tijd wil meegaan. Daar heeft de
VVD herhaaldelijk aandacht voor gevraagd en ondanks mooie tussentijdse raadsbrieven met
informatie, gaat het de VVD te langzaam. En het opnemen van dit aandachtspunt met pm
posten in de lentenota 2017 geeft niet een vertrouwenswekkend beeld.

Verder. Waarom moeten wij wel investeren in 4 bedrijfsauto’s/automobielen en hoort dat
niet in de baseline opgenomen te zijn? We kopen toch alle diensten in?

Aalsmeer ligt er soms qua openbaar groen en onderhoud nog immer verloren bij. Er had
gezien het overschot meer geïnvesteerd kunnen worden in openbaar groen nietwaar?
En het exploitatietekort DOV en ESA is voor de VVD ook niet zoals we hebben afgesproken.
De VVD was wel op de hoogte van de aandelen in ESA, maar niet dat dit college ook aandelen
in DOV heeft…
Het zal toch niet zo zijn dat de gemeentelijke aandeelhouder probeert extra verliezen van De
Oude Veiling weg te moffelen binnen de ESA?

Onlangs vroeg de VVD nog aandacht voor de verkeerssituatie/kruising bij Nieuw Oosteinde.
De wethouder gaf aan eerder dan 2019 slechts kleine maatregelen te onderzoeken. Echter,
volgens de lentenota is er binnen het uitvoeringsprogramma onvoldoende geld om te
investeren in de verkeersveiligheid. Dit baart de VVD wel zorgen gezien de diverse
verkeersonveilige situaties.

En wat had het college nog meer kunnen doen. Als je hier vanuit het gemeentehuis nu
richting de plas kijkt dan lonkt het groene en blauwe beeld, maar die prachtige visie van
verbinding van het dorp met onze natuur en de kenmerkende identiteit van ons dorpsgezicht
wordt straks weer geblokkeerd door een blokkendoos van de Lidl. De VVD had liever gezien
dat we werk hadden gemaakt van “Make Aalsmeer GREAT Again”, maar moet helaas
vaststellen dat het allemaal “LITTLE/Lidl” bleef.
Het is duidelijk dat de visie op onderdelen van de VVD een andere was en is, maar het
resultaat qua financiën en op een aardig aantal beleidsterreinen zoals het sociaal domein,
daar zijn we zeker niet ontevreden mee. En een jaar voor een nieuwe periode is het niet zo
vreemd dat er een beleidsarm en terughoudend voorstel ligt.

En om met de woorden van Mieke Telkamp af te sluiten. “Waarheen leidt de weg”:
Op naar een nieuwe collegeperiode in maart 2018, en let’s make Aalsmeer great again.

Dank u, voorzitter.