Op de bank bij VVD Aalsmeer in Kudelstaart

Zaterdag 4 november gingen inwoners het gesprek aan met de fractie van VVD Aalsmeer. Zij spraken elkaar op de VVD bank die voor deze gelegenheid in Kudelstaart was neergezet. Eerder die middag werd door de fractie door de omgeving gewandeld en werd onder meer gekeken naar (groen)onderhoud en onveilige verkeerssituaties. Zowel tijdens het lopen door de wijk als op de bank vonden leuke gesprekken plaats. Belangrijkste thema van de gesprekken was de vraag om een 2e supermarkt in Kudelstaart.

“Begrijp me niet verkeerd, we zijn tevreden over de verzorging van de huidige supermarkt in Kudelstaart. Maar we wonen inmiddels met 10.000 inwoners in Kudelstaart en hebben maar 1 supermarkt. We hebben behoefte aan variatie”, aldus de inwoners van Kudelstaart op de bank afgelopen zaterdag.

Niet alleen inwoners geven aan behoefte te hebben aan een 2e supermarkt. Ook ondernemers geven aan dat zij interesse hebben om zich in Kudelstaart te vestigen. VVD Aalsmeer heeft om die redenen in december 2016 het initiatief genomen tot een motie. Doel van die motie was een onafhankelijk en uitgebreid onderzoek uit te voeren naar geschikte locaties voor een 2e supermarkt in Kudelstaart. Die motie is aangenomen door de raad.

“Wij begrijpen inmiddels van het college dat het onderzoek de haalbaarheid van een 2e supermarkt ondersteunt. Het is ons echter nog niet duidelijk wanneer het college nu komt met een definitief voorstel voor de locatie van de 2e supermarkt”, aldus fractievoorzitter Robert van Rijn.

In de motie stond tevens opgenomen dat het onderzoek nog voor het zomerreces zou worden besproken in de raad. “Tijdens de behandeling van de detailhandelsnota is nog naar de ontwikkelingen in Kudelstaart gevraagd, maar wethouder Verburg (CDA) kon geen duidelijkheid verschaffen. “Uiteraard zullen we de ontwikkelingen rondom de 2e supermarkt nauwgezet blijven volgen”, aldus Van Rijn.