VVD en PACT wel succesvol, vlaggenmotie CDA en HAC niet

Afgelopen donderdag stond in de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar een debat en een motie van VVD en PACT op de agenda.

Debat over Kuins uittreden bij Aalsmeerse Belangen

Naar aanleiding van het vertrek van raadslid Dick Kuin per 17 november 2017 uit de fractie van Aalsmeerse Belangen werd op de laatste raadsvergadering een debat gehouden. Dit debat was aangevraagd door de oppositiefracties VVD en PACT. Doel van het debat was om duidelijkheid over de ontstane situatie te verkrijgen nu na het uittreden van raadslid Kuin de coalitie geen meerderheid meer kent in de gemeenteraad. Het debat leverde ook de desgewenste duidelijkheid op. Hoewel Kuin geen onderdeel meer uitmaakt van de coalitie en zij dus een meerderheid kent, zal hij wel het coalitieakkoord steunen. Over onderwerpen die niet vermeld staan in dit akkoord, voelt hij zich vrij een ander standpunt in te nemen. Robert van Rijn (fractievoorzitter VVD) en Ronald Fransen (fractievoorzitter PACT) waren na afloop blij met de uitkomsten van dit debat. Van Rijn: “De gewenste duidelijkheid is gegeven en dat is belangrijk in een lokale democratie. Het is bovendien duidelijk dat CDA en AB geen natuurlijke meerderheid van 12 zetels meer hebben tot de verkiezingen. Maar we blijven wel Aalsmeer met elkaar besturen. We laten de boel niet klappen.” Fransen: “Het is duidelijk dat er onrust was en is binnen de coalitie en met name binnen Aalsmeerse Belangen. Onze voorspelling dat dit college geen periode standhoudt, is feitelijk nu wel uitgekomen. Het is erg instabiel geworden, maar we wachten de verkiezingen nu verder af.”

Motie VVD en PACT over betere afspraken met Amstelveen

In de motie werd aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de ambtelijke samenwerking Amstelveen-Aalsmeer. In 2012 besloot de gemeenteraad Aalsmeer tot een ambtelijke samenwerking met Amstelveen. Ofschoon VVD en PACT over het geheel genomen best tevreden zijn met de samenwerking, zijn er ook zeker verbeterpunten te noemen. Om ervoor te zorgen dat het contract de kwaliteit van dienstverlening (het dienstverleningshandvest) tussen Aalsmeer en Amstelveen concreter, meetbaarder en dus beter wordt dienden de fracties VVD en PACT hiervoor een motie in. Deze oppositie partijen zagen hun motie met een meerderheid van 12 tegen 10 de eindstreep halen. Zowel HAC als Fractie Kuin stemden met de motie mee.

Vlaggenmotie CDA en HAC haalt het niet.

De moties rondom het plaatsen van de nationale vlag in de raadzaal van de gemeenteraad die zowel CDA als HAC indienden, haalden het niet. Van de fracties VVD, AB, PACT en Kuin hoefde dit niet. Het is voldoende dat de afbeelding van de Koning en de Koningin aanwezig zijn als ook de drie vlaggen op het dak van het gemeentehuis.