VVD vraagt om balans in belangen hotelondernemer en inwoners

Op 20 februari werd er in een commissievergadering door de gemeenteraad gesproken over de komst van een groot hotel op Greenpark. De komst van dit hotel werd al eerder besproken in de nieuwe structuurvisie voor het Greenpark, maar dit keer werden de echte plannen voor het eerst gepresenteerd.

“De VVD is geen tegenstander van een goed 3- of 4- sterren hotel op deze locatie. Ook de mogelijkheid om hier evenementen of congressen te houden, vinden wij passen. Zelfs een extra grote parkeergarage, zodat mensen hier kunnen overnachten en dan aansluitend via Schiphol kunnen reizen, terwijl hun auto in de parkeergarage blijft staan, vinden wij acceptabel”, zo begon VVD- fractievoorzitter Robert van Rijn het debat over de komst van dit hotel.

De VVD was echter kritisch over een aantal vraagstukken die niet voldoende opgehelderd konden
worden door het college van B&W. De VVD is voorstander van ruimte voor ondernemerschap, maar wel in balans met de belangen van inwoners. Zo stelde de VVD vragen of er meer migrantenhuisvesting zou komen, als ook meer schipholparkeren op Greenpark en een casino, naast het casino wat al in Aalsmeer-Centrum aanwezig is.

De VVD is voor ruimte voor ondernemerschap en ziet dat dit hotel economie en toerisme stimuleert, maar de VVD wil waken dat de verkeersdrukte buitenproportioneel toeneemt en dat er verkapt schipholparkeren als ook extra migrantenhuisvesting komt. Over dat laatste gaf het college van B&W dat dat niet valt te verwachten gezien de prijs die voor de grond is betaald door de ondernemer.

In de raadsvergadering zal de VVD nogmaals vragen om de balans in de belangen van de
hotelondernemer en de inwoners.