VVD Aalsmeer-Kudelstaart zaterdag met de bank in Oost

De afgelopen dagen werden er in Aalsmeer veel activiteiten ontplooid door alle politieke partijen. Een duidelijk signaal dat de verkiezingen er weer aan komen. Veel partijen geloven dat op deze manier campagne voeren hen veel stemmen gaat opleveren. VVD Aalsmeer-Kudelstaart gelooft niet in die aanpak. “Kiezers zijn niet gek”, zegt VVD fractievoorzitter en lijsttrekker Robert van Rijn. “Wanneer de inwoners je 4 jaar lang niet zien en dan plotseling 2 weken voor de verkiezingen wel, dan gelooft geen kiezer je verhaal”.

VVD Aalsmeer-Kudelstaart heeft daarom bewust gekozen voor een zogenaamde continue aanwezigheid. “We zijn al langer in gesprek met de inwoners en ondernemers. Zo gingen we bijvoorbeeld het afgelopen jaar met onze VVD bank op pad. Inwoners en ondernemers van alle wijken werden uitgenodigd om plaats te nemen en met ons in gesprek te gaan. Dit leverde hele goede gesprekken op en veel input voor ons werk in de gemeenteraad. Per slot van rekening zit je in de gemeenteraad om je inwoners te vertegenwoordigen”, aldus Nanda Hauet, campagneleider en (kandidaat) raadslid.

Ook werden bedrijven bezocht en werd die input meegenomen naar de gemeenteraad. Bovendien zet VVD Aalsmeer-Kudelstaart ieder jaar een persoon of organisatie in het zonnetje die veel doet voor de gemeenschap. Dat gebeurt rondom Valentijnsdag. Dit jaar was dat Mike van der Laarse.

VVD fractievoorzitter Robert van Rijn beaamt dit verhaal “Als team proberen wij al 4 jaar lang met inwoners en bedrijven in contact te staan, niet alleen vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat maakt dat we ons werk in de gemeenteraad ook beter kunnen doen. Wij hebben een team met een hart voor Aalsmeer. Wij geloven erin dat inwoners van Aalsmeer dit zien en zullen belonen met een stem voor VVD Aalsmeer-Kudelstaart”.

Zaterdag 17 maart om 12.00 uur staat de inmiddels bekende bank op het Poldermeesterplein in Aalsmeer Nieuw-Oosteinde. U kunt plaatsnemen op de bank en gesprekken voeren met de fractieleden over onderwerpen die u bezighouden. U bent van harte welkom!