Toch lagere lokale lasten door VVD-D66 motie

Toch lagere lokale lasten door VVD-D66 motie.

 

Afgelopen donderdag 1 november was de behandeling van de Begroting 2019, die door het College van B&W aan de gemeenteraad was aangeboden. In de begroting stond weer een behoorlijk hoge lokale lastendruk gepresenteerd. De VVD fractie in Aalsmeer maakt al jaren een punt van “lagere lokale lasten” en heeft dat in de afgelopen jaren ook daadwerkelijk bereikt.

 

Vragen van verschillende raadsleden aan het College over deze verhoging, gaf een tweetal belangrijke oorzaken aan voor deze stijging. De afgelopen jaren waren er kortingen gegeven op de rioolheffing, die dit jaar niet meer werden gegeven en door de stijging van de huizenprijzen, wordt ook de OZB (onroerend zaak belasting) hoger, omdat deze belasting een percentage van de huizenprijs is.

 

Voor de VVD aanleiding om een motie voor te bereiden die samen met D66 ingediend werd: De motie “Aalsmeers belastingplafond 2019-2022”. In het kort gezegd een opdracht aan het College van B&W om te zorgen dat de gemiddelde belastingdruk de komende jaren, weer terug wordt gebracht naar het lagere niveau van de afgelopen jaren.

 

Geen gemakkelijke opdracht aan het College, zo bleek uit de antwoorden van de burgemeester Jeroen Nobel, die tevens over de financiën gaat. De gemeente staat de komende jaren voor grote uitdagingen die veel geld gaan kosten, dus het zomaar verlagen van de belastingdruk vond hij onverstandig. De VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag, gesteund door de D66 fractievoorzitter Willem Kikkert, hielden echter voet bij stuk. “Iedere meevaller, iedere niet uitgegeven euro, iedere besparing die het College kan realiseren, moet naar het verlagen van de lokale lasten” aldus Dirk van der Zwaag, tenzij er “aantoonbaar geld nodig is voor dringende andere zaken, maar dan wil de gemeenteraad dat wel eerst goed uitgelegd krijgen”.

 

Na 2 keer een korte onderbreking in de vergadering, om de verschillende partijen de kans te geven om met elkaar te overleggen, was de uitkomst eigenlijk ondubbelzinnig. Alle partijen steunden het VVD-D66 voorstel.

 

VVD fractievoorzitter Dirk van der Zwaag na afloop van het debat: “Ik ben tevreden met deze uitkomst. De VVD vind het uiteraard belangrijk dat er goede voorzieningen zijn en er hard wordt gewerkt om Aalsmeer en Kudelstaart er beter uit te laten zien, maar lokale belastingen voelen onze inwoners direct in hun portemonnee, dat vind ik net zo belangrijk. Het is altijd zoeken naar een goede balans tussen het in stand houden van onze lokale voorzieningen en de bijdrage die we van onze inwoners en bedrijven vragen en het instellen van een belastingplafond” helpt daar zeker bij” aldus de fractievoorzitter van de VVD.

Dirk van der Zwaag sluit af met de woorden: “Overigens ben ik zeer dankbaar voor de steun van alle fracties voor onze VVD-D66 motie. Mooi om te zien dat we samen de schouders zetten onder de belangen van ons mooie Aalsmeer”.


Informatie:

Dirk van der Zwaag,

Fractievoorzitter VVD Aalsmeer

Email: dirk@vvdaalsmeer.nl